הכבד

 

תבניות דיסהרמוניה של הכבד

דיכוי Qi הכבד.

חוסר דם הכבד.

יאנג הכבד היפראקטיבי.

אש בכבד.

רוח בכבד.

לחות חום בכבד ובכיס המרה.

סטגנציה של קור במרידיאן הכבד.

 

 

יסודות הפתולוגיה של הכבד

1.    דיכוי הזרימה החופשית של Qi הכבד מסתיים בסטגנציה של Qi ודם, ובדיסהרמוניה של עיכול, המחזור החודשי, רגשות והתנהגות.

2.    חוסר ואי סדירות של דם הכבד, מסתיים בבעיות גידים, ציפורניים, עיניים ומחזור חודשי.

3.    נטייה של הכבד לחוסר יין, ליובש וחום, ליאנג היפראקטיבי ולאש בכבד.

4.    תנועת רוח בכבד, בגלל חוסר דם הכבד, יאנג היפראקטיבי, אש בכבד, או חום גבוה.

5.    הצירוף של לחות וחום פנימיים וחיצוניים, עם נטייה של הכבד לסטגנציה, מתקשרת עם הצטברות של לחות חום בכבד ובכיס המרה.

6.    הצירוף של סטגנציה בגלל דיכוי של הזרימה החופשית של ה-Qi, עם סטגנציה של קור, מסתיים בסטגנציה בגלל קור במרידיאן הכבד.

 

 

סימני כבד כלליים

 

סימני דיסהרמוניה של הכבד נובעים מדיסהרמוניה של:

1.    פונקציות הכבד, למשל זרימה חופשית של הכבד כפי שהיא משפיעה על העיכול, הרגשות והמחזור החודשי, ואחסון וויסות הדם.

2.    הרקמות והפתחים הנשלטים ע"י הכבד, הגידים, הציפורניים והעיניים.

3.    הפרעות וקשרים פנימיים של מסילת הכבד, למשל, מסילת הכבד עוברת דרך הראש, העיניים, האזור הגניטלי והאזור שמתחת לצלעות.

 

ומכאן סימנים שכיחים לכל תבניות הדיסהרמוניה של הכבד כוללים:

הפרעות עיכול, הפרעות רגשיות, בעיות מחזור, פגיעות בגידים, בעיניים והראש, ונפיחות באזור שמתחת לצלעות.

 

 

דיכוי Qi הכבד

מקורות

זוהי אחת התבניות הנפוצה ביותר בקליניקה, המקור שלה בד"כ הוא בהפרעה רגשית, במיוחד דיכאון, תסכול, רגזנות וכעס. היחסים שבין הפרעות רגשיות ודיכוי Qi הכבד הם יחסים הדדיים.

 

סימנים

סימני המפתח בתבנית זו הם דיכאון, תחושת נפיחות ורכות באזור שמתחת לצלעות, ובחזה, ועיכול לא תקין.

 

מרידיאן                תחושת נפיחות בהיפוכונדריום, בחזה, אנחות, תחושת

                             גרגירים בגרון, גושים לאורך המרידיאן.

רגשות                             דיכאון, תסכול, רגזנות כעס.

עיכול                     חוסר תיאבון, חוסר עיכול, בחילה, גיהוקים, צרבות,

                             הקאות, כאבים ברום הבטן, בטן נפוחה וכואבת, גזים,

                             צואה מימית.

מרה                      צהבת, טעם מר בפה, הקאת נוזלים צהובים.

גניקולוגיה             סימנים שלפני המחזור, למשל, חזה ובטן תחתונה

                             כואבים ונפוחים, רגזנות וכד', מחזור בלתי סדיר,

                             העדר מחזור, או מחזור מועט, עקרות, דיסמנוריאה.

דופק ולשון            דופק חוטי, לשון נורמלית או סגלגלה.

 

 

פתולוגיה

 

מרידיאני וכללי

פגיעה בזרימה החופשית של ה-Qi מובילה לסטגנציה ולהצטברות של Qi, ומכאן לתחושה של נפיחות וכאב לאורך מסלול המרידיאן. הכאב אינו חמור, הוא עשוי לנוע ממקום למקום, והוא עשוי להופיע ולהיעלם, במיוחד עם עליה וירידה בהפרעות רגשיות.

אם הסטגנציה של ה-Qi מתקדמת לסטגנציה של דם, הכאב נעשה חמור יותר, לעיתים דוקר, לא משנה מיקום, הכאב קבוע, הדופק משתנה מחוטי לחוטי וחלול (choppy), הלשון משתנה מנורמלית לסגלגלה ואולי עם כתמים סגולים. מיקום הסימנים תלוי באזור שנפגע ע"י הסטגנציה.

לדוגמא, אם זו סטגנציה של Qi, עלולים להיות נפיחות וכאב בחזה, באזור ההיפוכונדריום ובבטן, עלולה להיות תחושה של גודש בחזה, מלווה באנחות. הדיכוי של Qi הכבד עלול לפלוש לגרון, בצירוף ליחה ולגרום לתחושה של גוף זר או Plum seed Qi' בגרון, שבא ונעלם עם דיכאון. Qi ודם עשויים להיות בסטגנציה במקומות שונים לאורך מסלול המרידיאן, ויוצר גושים.

 

 

רגשות

החיוניות הפיזית, הרגשית והמנטלית נראות תקועות ומדוכאות. המצב הבסיסי של הדיכאון עלול להיות מודגש ע"י התפרצות של כעס ורגזנות. תבנית זו מדגישה את חשיבות ההפרעה הנפשית כמקור למחלות. כאן דיפרסיה עלולה לזרז הפרעות גניקולוגיות ועיכוליות, וגם כאבים ואי נוחות לאורך מסלול מרידיאן הכבד.

 

עיכול

ישנם יחסים קרובים בין הכבד וכיס המרה לטחול ולקיבה. אם דיכוי Qi הכבד פולש לטחול ולקיבה, תהייה תערובת של סימני טחול וקיבה, אם הכבד פולש קודם לקיבה, יש נטייה ל-Qi לעלות, מצב הגורם לבחילה, גיהוקים, צרבות, הקאות וכאבים ברום הבטן.

אם הכבד פולש קודם לטחול, תהייה ל-Qi נטייה לרדת, ולגרום לגזים, צואה מימית וכאבי בטן.

 

מרה

דיכוי Qi הכבד פוגע בהפרשת המרה, בנוסף לסימנים כלליים של הפרעות עיכול, לדוגמא, אובדן תיאבון ובחילה, ונפיחות של אזור ההיפוכונדריום, עלולים להופיע צהבת, טעם מר בפה והקאת נוזלים צהובים.

 

גניקולוגיה

הכבד מקושר עם הרחם דרך מסילות האקסטרה REN  ו-CHONG. הכבד, מרידיאן ה-REN ומרידיאן ה-CHONG כולם מקושרים עם התנועה החלקה של Qi ודם במחזור החודשי, אם יש דיכוי Qi של הכבד, יהיו הפרעות בזרימת ה-Qi ולכן גם בזרימת הדם במשך המחזור החודשי. עלולים להופיע תחושת דיכאון ורגזנות, נפיחות ורגישות בבטן ובחזה, שבד"כ מתפתחים לפני המחזור החודשי ומוחלשים כשהמחזור מתחיל, אם הסטגנציה כוללת סטגנציה של דם, אז דיסמנוריאה תופיע עם כאבים חמורים ודוקרים, שמוטבים לאחר שיוצאים קרישי דם בדם המחזור.

תבנית זו יכולה להיות בפני עצמה, ויכולה להיות פרקורסור לדיסהרמוניות אחרות של הכבד, ויכולה להתקיים במקביל לדיסהרמוניות אחרות של הכבד, ויכולה להיות פרקורסור לדיסהרמוניות של איברים אחרים.

לדוגמא, של הטחול והקיבה. ויכולה להיות משולבת עם סינדרומים שונים של איברים אחרים.

 

 

רשימת המחלות המקבילות

דפרסיה, בעיות עיכול, דלקת כיס מרה, מסטיטיס, PMS, אמנוריאה, דיסמנוריאה וכד'.

 

 

חוסר דם בכבד

 

מקורות

פקטורים המזרזים חוסר דם או דיסהרמוניה של הכבד, יהיו בעלי נטייה לגום לחוסר דם הכבד, לדוגמא, אובדן דם כמו בשטף דם, חוסר יצירת דם כחוסר של הטחול או של Shen Jing, ופגיעה של הכבד או של יין ונוזלי הגוף ע"י חום, כמו במחלות חום או אש של הכבד.

 

סימנים

פנים                      חיוורות

כללי                      רזון, סחרחורת.

שרירים                 חולשה, נימול, עוויתות, רעד.

עיניים                    יבשות, טשטוש ראייה, כתמים בשדה הראייה.

ציפורניים              חיוורות, יבשות, שבירות.

מחזור חודשי         אמנוריאה, או דימום מועט.

דופק                     חוטי, דק וחלול (choppy).

לשון                      חיוורת, דקה, יבשה, ללא חיפוי או עם חיפוי דל.

 

סימני המפתח לתבנית זו, הם פנים חיוורות, חולשה ועוויתות בגידים, ציפורניים שבירות, דימום מועט במחזור, דופק חוטי, דק וחלול, ולשון חיוורת ויבשה.

 

פתולוגיה

חוסר דם הכוונה לחוסר דם הכבד, לשתי התבניות סימנים דומים, כמו, פנים חיוורות, אדישות, נימול או רעד חלש בגפיים, רזון וסחרחורת, דופק דק וחלול, ולשון דקה, חיוורת ויבשה. מכל מקום, דם הכבד מרמז על כך שהכבד מעורב בדיסהרמוניה, וכולל סימני כבד, כמו דופק חוטי, ציפורניים חיוורות, התכווצות שרירים, עיניים יבשות, כתמים בשדה הראייה, דימום מועט במחזור, מכל מקום, שתי התבניות חופפות ביניהן, ובפרקטיקה מטפלים בחוסר דם ובחוסר דם הכבד בד"כ בצורה כמעט זהה.

 

 

רשימת המחלות המקבילות

אנמיה, תשישות עצבים, לחץ דם גבוה, דלקת כבד כרונית, אמנוריאה ומספר בעיות עיניים כרוניות.

 

 

דיסהרמוניות קרובות

פגיעה בפונקצית הכבד בוויסות הדם בד"כ מתקשרת עם חוסר דם, מכל מקום, פגיעה זו עלולה להיות מקושרת עם דיכוי של Qi הכבד, עם אחסון ושחרור דם בלתי תקינים, לדוגמא, מחזור בלתי סדיר.

כמו כן, תבנית זו עשויה להיות משולבת עם חום בדם, והתוצאה עודף דם בסירקולציה, עם נטייה של דם לצאת ממערכת כלי הדם, כמו בשטף דם במחזור החודשי ודימום מהרחם, צירוף זה של שתי הדיסהרמוניות יופיע עם סימני חום. ואם הדימום הוא בגלל חוסר היכולת של הטחול להחזיק את הדם בכלי הדם, יופיעו סימנים של קור ושל חוסר יאנג.

סטגנציה של דם, בגלל דיכוי Qi של הכבד או גורמים אחרים, עשויים להיות בעלי יחס הדדי עם חוסר דם הכבד.

חוסר דם הכבד עלול לגרום לרוח בכבד.

 

 

יאנג הכבד היפראקטיבי

 

מקורות ויחסים פנימיים

 

ארבעת התבניות הבאות של הכבד כל כך קרובות, שבקליניקה קשה מאוד להפריד ביניהן:

                                           

חוסר יין הכבד חוסר דם הכבד

חוסר יין הכבד יאנג היפראקטיבי של הכבד

חוסר יין הכבד אש בכבד

אש בכבד יאנג היפראקטיבי

 

התבנית המרכזית היא חוסר יין הכבד, לא נרשמה כתבנית ראשית, היא נחשבת יותר כפרקורסור ל.. או כמלווה של... לשאר שלושת התבניות.

חום פנימי ממושך, חוסר יין הכליות, אובדן דם או חוסר דם, עלולים להתפתח לחוסר יין הכבד. זה בא לידי ביטוי בסימנים של חוסר יין של הכבד, כמו:

סימנים כלליים של חוסר יין: כמו כפות ידיים ועקבים חמים, חום של אחר הצהריים, דופק דק ומהיר, לשון אדומה ודקה.

וסימנים של הכבד כמו: כתמים בשדה הראייה ודופק חוטי.

חוסר דם הכבד וחוסר יין הכבד משקפים את היחסים הפנימיים של חוסר דם וחוסר יין, והקשרים שלהם עם חוסר נוזלי הגוף, וסימנים של יובש ודקיקות. חוסר דם הכבד וחוסר יין הכבד נוצרים ברצף שבו תבנית אחת קודמת לשניה בזמן מסוים. הסימנים של חום עם לשון אדומה ודופק מהיר מצביעים על כך שחוסר יין הכבד היה קודם. סימנים של פנים חיוורות, דופק חלול ולשון חיוורת, מצביעים על כך שחוסר דם הכבד היה קודם.

חוסר יין הכבד, יאנג היפראקטיבי של הכבד ואש של הכבד עשויים להופיע ברצף שמתחיל בחוסר יין הכבד שהתקדם דרך יאנג היפראקטיבי של הכבד לאש של הכבד, עם סימנים מתגברים בחומרתם מחוסר יין הכבד עד לאש בכבד. לדוגמא, סחרחורת או כאבי ראש עשויים להיות קלים, ממוצעים או חמורים. מכל מקום האבחנה בין שלושת התבניות הוא לא רק בכמות אלא גם באיכות. לדוגמא, למרות שיאנג היפראקטיבי של הכבד חייב להיות תמיד מקושר עם חוסר יין הכבד, ולכן נוטה להראות מספר סימנים של חום, סימני החום אינם בהכרח חמורים יותר מחוסר יין הכבד, למעשה הם עשויים להיות פחות חשובים, פחות בולטים.

בתבנית חוסר יין הכבד, יאנג היפראקטיבי של הכבד, סימנים של שניהם עשויים להופיע קודם. אם זה הראשון, יהיו סימנים של חוסר חום ואולי סימנים של חוסר יין הכבד השכיחים וגם חוסר דם הכבד. לדוגמא, רזון, טשטוש ראייה, ודופק דק עלולים להיות מודגשים. אם יאנג היפראקטיבי של הכבד היה קודם, עשויים להיות מאפיינים של כאבי ראש, סימנים של חוסר חום, ודופק שהוא פחות דק ויותר צף.

ליאנג היפראקטיבי של הכבד יש מספר סימנים של עודף, המבוססים על חוסר וחולשה, ושונה מאש הכבד בחומרתם הרבה יותר של סימנים במקרה של השני, למשל, ביאנג היפראקטיבי של הכבד בכאב הראש יש הרגשה של נפיחות בראש, ופעימות, באש של הכבד כאב הראש חמור יותר וחצוי.

ביאנג היפראקטיבי של הכבד יש התפרצויות קטנות של כעס ממוצע, באש של הכבד עלולות להיות התקפות אלימות של חימה. כמו כן סימני חוסר חום בחוסר יין הכבד נעשים לסימני עודף חום באש של הכבד, למשל כל הגוף חם וכל הפנים אדומים, יותר מאשר כפות ידיים ועקבים חמים, עם לחיים אדומות, והדופק מלא ומהיר ולא דק ומהיר.

מצב זה נעשה יותר מורכב כאשר בנוסף לקיומן של ארבע תבניות אלה שהוזכרו למעלה, יד גם דיכוי של Qi הכבד, או כאשר אחת או כולן גורמות לרוח בכבד.

תבנית של לחות עלולה גם כן להתפתח מחמשת סינדרומים אלו. לדוגמא, לחות חום בכבד ובכיס המרה, או דיסהרמוניות של הטחול, כמו ליחה שמפריעה לראש, עם סימנים של סחרחורת, דופק מתגלגל ולשון שומנית ועבה, זה עלול להתרחש במספר תבניות של רוח המקבילות לשבץ ברפואה המערבית.

 

סימנים

סימנים של תבנית זו נובעים מיחסים בין שלושת האספקטים הבאים: חוסר יין, יאנג היפראקטיבי והכבד.

 

חוסר יין הכבד       כפות ידיים ועקבים חמים, נדודי שינה, עיניים יבשות,

                             כתמים בשדה הראייה, סחרחורת, פה יבש.

כאב ראש              תחושת נפיחות בראש, פעימות במיוחד ברקות,

                             טיניטוס.

רגשות                             כעס ורגזנות.

גידים                    נימול, עוויתות, רעד.

דופק                     חוטי ומהיר, יותר צף אם יאנג היפראקטיבי היה קודם,

                             ויותר דק ומהיר אם חוסר יין הכבד היה קודם.

לשון                      אדומה עם חיפוי מועט, אולי יבשה.

 

סימני המפתח של תבנית זו הם כעס, רגזנות, הרגשת נפיחות ופעימות בראש באזור הרקות עם מספר סימנים של חום.

 

פתולוגיה

הבסיס של תבניות אלו כיאנג היפראקטיבי של הכבד, אש הכבד ורוח בכבד, הוא שיין הכבד אינו מספיק לשלוט על יאנג הכבד או אש הכבד, שעולה בהדרגה לחלק העליון של הגוף והראש, היאנג העולה מביא איתו עודף Qi ודם לראש עם הרגשת מלאות ונפיחות, במיוחד באזור מסילת הכבד, לדוגמא ה-vertex, ומסילת כיס המרה, לדוגמא אזור הרקות. חוסר יין גורם לתחושת חום בכפות הידיים ובעקבים,לפה יבש ולדופק דק ומהיר וללשון עם חיפוי מועט. חוסר יין הכבד ו/או חוסר דם הכבד נותן סימנים של עיניים יבשות, וכתמים בשדה הראייה, סימני כבד כלליים הם נימול, עוויתות ורעד של השרירים והגידים ודופק חוטי. סחרחורת ונדודי שינה יכולים להתרחש עם חוסר יין, חוסר דם, חוסר יין הכבד, חוסר דם הכבד ויאנג היפראקטיבי של הכבד. אבחנה תהייה על בסיס הסימנים הנלווים הקודמים. לדוגמא, סחרחורת ונדודי שינה בגלל אש הכבד יהיו חמורים ומלווים בסימנים אחרים מאוד חמורים.

 

רשימת המחלות המקבילות

לחץ דם גבוה, כאבי ראש, הפרעות רגשיות, וורטיגו, טיניטוס, מתח טרום ווסת, היפרתירואיד ובמקרים חמורים מתקדמים שבץ.

 

 

 

אש בוערת בכבד

 

באיזון של חוסר יין הכבד, יאנג היפראקטיבי של הכבד ואש בכבד, התבנית השולטת תלויה ב:

1.            חוזק וסוג המבנה

מבנה חזק, נטייה לסימנים של מלאות, במקרה כזה של עודף חום, מבנה חלש נטייה לסימנים של חוסר, במקרה כזה חוסר חום. בד"כ במבנה חזק הסימנים עשויים להיות חמורים יותר מאשר במבנה חלש, לדוגמא, כאב הראש חזק יותר וחמור.

2.            נסיבות

לאדם אחד עשויים בזמן מסוים להופיע סימנים של חוסר יין הכבד, למשל לחיים אדומות ותחושה קלה של חום, ובזמן אחר עלולים להופיע סימנים של יאנג היפראקטיבי של הכבד, עם מלאות בראש, ובהזדמנות אחרת לתת סימנים של אש בכבד עם כאבי ראש חמורים, פנים אדומות וכעס אלים. המצב הראשון עשוי להתקשר עם תקופה של עייפות ותשישות, המצב השני עם תקופה ממוצעת של מתח, והמצב השלישי עם תקופה של החמרה קיצונית, תסכול ורוגז.

 

מקורות

היסטוריה של חום פנימי או חוסר יין הכבד עלולים להיעשות רגיש לאש בכבד, תבנית זו עלולה גם להופיע מדיכוי כרוני של Qi הכבד, ברפואה הסינית המסורתית סטגנציה עלולה בסופו של דבר, מעבר לתקופה מסוימת לגרום לחום ולאש.

כעס חמור ורוגז, אלכוהול וטבק, אוכל שומני ועשיר עלולים לגרום לתבנית זו.

 

סימנים

אש מלאה                                 צמא, עצירות, שתן כהה, פנים אדומות,

                                                נדודי שינה, דימום.

ראש                                         כאב ראש נורא, טיניטוס פתאומי או

                                                חירשות.

רגשות                                                כעס אלים.

כבד פולש לטחול ולקיבה           טעם מר בפה, צרבות, בחילות, כאבים

                                                באזור הצלעות.

דופק                                         חוטי, מהיר ומלא

לשון                                         אדומה, עם חיפוי צהוב ועבה.

 

סימני המפתח לתבנית זו הם כעס אלים, כאב ראש חמור, עם סימנים של עודף חום ודופק איטי.

 

פתולוגיה

לתבנית זו סימנים של עודף חום כללי, לדוגמא, לשון אדומה עם חיפוי צהוב, דופק מלא ומהיר, צמא, טעם מר בפה, עצירות וכד'. סימנים אלה מופיעים מפגיעת החום ביין ובנוזלי הגוף, ומכאן ב-SHEN. אם יין הלב ודם הלב נפגעים בגלל חום קיצוני שפוגע בנוזלי הגוף, ל-SHEN אין מושב, הוא מופרע, והתוצאה היא נדודי שינה. התבנית של אש בלב ואש בכבד בד"כ קרובות, הראשונה עלולה לנבוע מהשניה.

אש של הכבד מובדלת ע"י סימנים חמורים ופתאומיים של כעס, כאבי ראש, טיניטוס וחירשות שנובעים מעלייה פתאומית של Qi חם ודם לראש, עולים במסילות הכבד וכיס המרה, עם המקבילה להם ב-vertex וב-temples בהתאמה. צרבות בד"כ מתקשרות עם אש בכבד, במיוחד אם הכבד פלש לקיבה ולטחול. האיכות החוטית של הדופק היא בגלל הכבד, והאיכות המלאה והמהירה היא בגלל עודף החום, הלשון האדומה עם החיפוי הצהוב והיבש הם כתוצאה מעודף החום, והאדמומיות או הכתמים האדומים בצידי הלשון מצביעים על דיסהרמוניה של הכבד. תבנית זו היא מקרה קיצוני של כישלון פונקצית הזרימה החופשית של Qi הכבד המסתיימת בדיסהרמוניה בין האינדיבידואל לסביבה. האינדיבידואל עשוי להיות בעל רגישות יתר, מועד להתפרצויות זעם, התפרצויות פתאומיות של כעס קיצוני, לפעמים מעורבות באלימות פיזית, ולעיתים נדירות מביא לידי יחסים חברתיים חלקים.

 

 

רשימת מחלות מקבילות

לחץ דם גבוה, דימום בלתי נורמלי מהרחם, מיגרנה, דלקת הלחמית וגלאוקומה, דלקת אוזניים, מחלת מנייר, דימום בחלק עליון של מערכת העיכול, התנהגות אלימה.

רוח בכבד

 

המושג רוח ברפואה הסינית מצביע על מהירות, תנועה משתנה. רוח היא קלה, עולה ובעלת איכות של יאנג, ולכן ההשפעות העיקריות שלה הן על החלק העליון של הגוף, במיוחד הראש.

לרוח פנימית וחיצונית יש את המאפיינים הללו אבל יש מקורות וסימנים שונים לגמרי, ובד"כ לא משפיעות אחת על השניה. רוח פנימית אינה מתקשרת בהכרח עם דיסהרמוניה של הכבד, מכיוון שהיא פתאומית, תנועה לא נורמלית, ההיפך מזרימה חלקה המתאפשרת ע"י הכבד.

רוח פנימית פוגעת בחלק העליון של הגוף כמו שרוח פוגעת בענפים העליונים של עץ, בעלת סימנים של שינויים מהירים של תנועה, כמו, רעד, עוויתות ופרכוסים.

ההשפעה המפריעה של משב רוח לא נורמלי ומהיר ושל משב רוח פתאומי של תנועה כלפי מעלה בסירקולציה של ה-Qi והדם, מביאה לתוצאות דרסטיות בגוף, כסחרחורת או אפילו איבוד הכרה.

 

סוגי הרוח

יש שלושה סוגי רוח עיקריים של הכבד:

1.            חום קיצוני מייצר רוח.

2.            חוסר יין ויאנג היפראקטיבי מייצרים רוח.

3.            חוסר דם וחוסר דם הכבד מייצרים רוח.

 

היווצרות של חום קיצוני מתרחשת רק במחלות חום חמורות, הוא מלא, פתאומי, רציני, מצב אקוטי.

זה שונה מאש של הכבד, העולה מדיכוי Qi הכבד או מחוסר יין הכבד, שהוא מתקשר יותר עם קטגוריה שניה שרוח מייצרת מחוסר יין ויאנג היפראקטיבי של הכבד. אש של הכבד יכולה להיות מצב של עודף המבוסס על מצב של חוסר, ולמרות שהיא עלולה להיות רצינית, היא דומה יותר למצב אקוטי של התפרצות אש שעולה ממצב אקוטי של חוסר, יותר מאשר מצב אקוטי ופתאומי של הקטגוריה הראשונה.

לבסוף רוח נובעת מחוסר דם הכבד היא מצב כרוני של ריקנות עם סימנים הרבה פחות חמורים.

שלושת תבניות אלה מחלקים שני פקטורים במקור של רוח פנימית.

 

 

1.            חוסר יין וחוסר דם

בקטגוריה הראשונה, יין ודם נפגעו ע"י חום קיצוני. הקטגוריה השניה כוללת חוסר יין, ולעיתים קרובות גם חוסר דם, שבנוסף לכך עלולים להחמיר ע"י אש הכבד. הקטגוריה השלישית מבוססת על חוסר דם, ולעיתים קרובות מלווה ע"י חוסר יין וחוסר דם מסתיימים בחוסר של הזנה ולחות לשרירים ולגידים, המסתיימים בחולשה שלהם, בנימול, בנוקשות ועוויתות.

 

2.            תסיסה / התפרצות

הכוח כלפי מעלה שמעלה אש של חום קיצוני יוצר התפרצות גדולה בתנועה העליונה של Qi ודם, באופן דומה. התפרצות חזקה למעלה של יאנג היפראקטיבי, כאשר אינו נשלט ע"י יין, יוצר התפרצות בערנות שלו, תנועה זו היא רוח פנימית, חוסר דם פירושו חוסר דם להזנת זרימה יציבה וחזקה של דם דרך המרידיאנים וכלי הדם, והתוצאה היא זרימה חלשה שאינה חלקה. זה מצב קל יותר, אבל יותר כרוני, תסיסה היא הרוח הפנימית שנובעת מחוסר דם.

בהגיון, רוח הכבד היא בפשטות צורה קיצונית וספציפית של תנועה משתנה ובלתי חלקה.

הקומבינציה של שני פקטורים חוסר יין וחוסר דם, והתפרצות יוצרים את הסימנים המאפיינים של רוח בכבד.

 

מקורות

 

 

חום קיצוני

יאנג היפראקטיבי

חוסר דם

סימני חום

חום גבוה וחמור

סימנים קלים או

העדר סימנים

בד"כ אין סימנים

גידים

פרכוסים, נוקשות

המיפלגיה

נימול, רעד, עוויתות

של הראש והגפיים

הגיון

קומה, הזיות

איבוד הכרה

פתאומי,

הפרעות מנטליות

טשטוש ראייה,

סחרחורת,

אובדן כושר דיבור

דופק

חוטי, מהיר, מלא

חוטי, אולי מהיר,

דק

חוטי, חלול, דק

לשון

חיפוי צהוב ויבש,

לשון אדומה

אדומה,

חיפוי יבש

חיוורת, יבשה,

ללא חיפוי

 

חום פנימי מופיע גם מליחה וחום הנוצרים מעודף אכילה של אוכל מתוק ושמן ואלכוהול.

 

סימנים

בד"כ סימנים ראשיים של רוח בכבד הם: רעד, פרכוסים, נימול, עוויתות, סחרחורת ולפעמים איבוד הכרה.

 

פתולוגיה

חום קיצוני

ההתפרצות הקיצונית והחום נגרמים ע"י תנועה חזקה למעלה של אש ויאנג, כל כך מפריעה של זרימה של Qi ודם, וזה מסתיים בתנועות והתכווצויות קיצוניות ובלתי נשלטות של השרירים והגידים, עם פרכוסים, עוויתות בצוואר, נוקשות בגב. החום הקיצוני פוגע ב-SHEN, עם קומה והזיות.

 

יאנג היפראקטיבי

עלולים להיות סימנים בגלל חוסר יין הכבד, יאנג היפראקטיבי ואש של הכבד, אבל הכי חשוב הם הסימנים בגלל ההתפרצות שנגרמת ע"י עליה למעלה של יאנג תוצאות אלו ב..   של הלב והמוח, SHEN והגיון, ולכן באיבוד הכרה או בבעיות מנטליות, עם פגיעות אפשריות של דיבור, אם יאנג מתפרץ והאש פולשת למרידיאנים של הגוף העליון, זה עלול לפגוע בזרימה של ה-Qi והדם, עם המיפלגיה או שיתוק של הפנים.

 

 

 

חוסר דם

עלולים להיות סימנים של חוסר דם וחוסר דם הכבד, אחרת הסימנים הנוספים במקרה זה של רוח הכבד מדגיש את הרעד והפרכוסים.

 

ליחה ורוח

ליחה ואש בד"כ מתקשרים בפתולוגיה, אש עלולה לגרום לרוח, כך שרוח וליחה עשויים להתרחש יחד.

חום קיצוני עלול לגרום לאיבוד ההכרה ע"י הפרעה של SHEN , רוח וליחה יכולים גם לגרום לאיבוד ההכרה ע"י הפרעה וחסימה בהתאמה, של הסירקולציה של Qi ודם במרידיאני הראש, זה גורם לערפול פתחי החושים. ליחה עשויה גם לחסום את הפתחים של הלב, גורם להפרעות ולחסימות של SHEN.

רוח וליחה עשויים להתרחש יחד, כמו שמתרחש בשבץ ובאפילפסיה במושגי הרפואה המערבית, בשני המקרים הרוח והליחה עולות למעלה, מפריעות לזרימה של ה-Qi במרידיאנים כך שהסירקולציה של Qi בראש מופרעת, ומכאן הפתחים של החושים מתערפלים, כך שהאוזניים לא שומעות בבירור, והעיניים לא רואות ברור, ועלולה להיות סחרחורת והתמוטטות.

התסיסה והחסימה בגלל הרוח והליחה עלולים לפגוע גם במסילות ולגרום לשיתוק, ובמיוחד להמיפלגיה, תולדה טיפוסית של שבץ.

 

 

יאנג היפאקטיבי

קיימות מספר מחלות המתקשרות עם חוסר יין, יאנג היפראקטיבי, אש ורוח  בכבד, לדוגמא, שבץ מוחי ואפילפסיה.

עיקרון הטיפול ובחירת הנקודות תלוי בתבנית המסוימת ובפציינט המסוים.

לדוגמא, שבץ מוחי נחלק ל:

1.            תבנית אקוטית המתקשרת עם איברי Zang-Fu.

נחלק לתת חלוקה של `closed` ו-`abandoned`.

2.            תבנית שהיא תולדה של שבץ מוחי, המתקשרת עם המרידיאנים.

 

 

 

רשימת מחלות מקבילה

במקרה של חום קיצוני מחלות קדחתיות, לדוגמא encephalitis B.

יאנג היפראקטיבי שבץ מוחי ותוצאותיו, אפילפסיה.

חוסר דם טיקים ורעד, במיוחד של העיניים והראש.

 

 

לחות חמה בכבד ובכיס המרה

 

מקורות

כל המקורות מסוכמים בטבלה של התבנית הקודמת.

אם הטרנספורמציה והטרספורטציה של הטחול נפגעו, לדוגמא ע"י לחות חיצונית או ע"י פלישה של הכבד, לחות פנימית עלולה להיווצר, אם יש דיכוי של Qi הכבד, הלחות עלולה להיתקע וליצור חום. תבנית זו מוחמרת ע"י צריכת אוכל שמן ואלכוהול.

 

סימנים

הסימנים הראשיים של תבנית זו מתקשרים עם דיכוי Qi הכבד, חום ולחות, ופלישת הכבד לטחול.

דיכוי Qi הכבד                 רגישות, מלאות וכאב בחזה ובאזור הצלעות,

                                      צהבת, וטעם מר בפה.

פלישת הכבד לטחול         אובדן תיאבון, בחילות, הקאות חמוצות, נפיחות

                                      בבטן.

חום heat                          חום fever, צמא, שתן כהה.

דופק                               חוטי, מהיר ומתגלגל.

לשון                                אדומה עם חיפוי שמנוני וצהוב.

 

הלשון האדומה עם החיפוי השומני והדופק המהיר והמתגלגל, מבדילים תבנית זו משאר דיסהרמוניות הכבד.

 

פתולוגיה

הפתולוגיה של סימני דיכוי Qi הכבד, פוגעת בהפרשת המרה, הלשון האדומה, הדופק המהיר, החום וכד', מופיעים מהחום הפנימי.

הלחות במערכת, שהופכת לליחה, יוצרת את הדופק המתגלגל והחיפוי השמנוני שעל הלשון.

 

רשימת המחלות המקבילה

צהבת, דלקת הכבד, דלקת כיס המרה, לוקוריאה, cholelethaisis.

 

 

 

סטגנציה של קור במסילת הכבד

 

מקורות

קור חיצוני ופנימי, דיכוי Qi הכבד עלולים לגרום לתבנית זו, מכיוון שהם עלולים כולם להוביל לסטגנציה של Qi במרידיאן הכבד.

 

סימנים

כאבים ונפיחות בבטן תחתונה, באשכים ובכיס האשכים, המוטבים ע"י חימום, דופק חוטי, עמוק ואיטי, הלשון חיוורת עם חיפוי לבן.

 

פתולוגיה

מכיוון שהקור מתרכז בחלק התחתון של הגוף, ומכיוון שמרידיאן הכבד מקיף את המערכת הגניטלית, כאב ונפיחות עלולים להתרכז במיוחד באזור זה. הקור גם כן מתאפיין ע"י כיווץ, וע"י חסימה של Qi, מלווה בכאב, קור גורם לדופק איטי ועמוק, וללשון חיוורת עם חיפוי לבן.  הדופק החוטי או המתוח (tight) עשוי להיות כתוצאה מהצירוף של כאב וקור.

 

סיכום

 

הפונקציה החשובה ביותר של הכבד היא שליטה על הזרימה החופשית של ה-Qi. פגיעה בפונקציה זו עלולה להסתיים בדיכוי Qi הכבד, בסטגנציה של Qi ודם, בפגיעה בזרימה החופשית של המרה, בפגיעה אמוציונלית ובמחזור החודשי, בפלישת הכבד לקיבה ולטחול, עם בעיות עיכול. כמו כן, סטגנציה עלולה להוביל לחום ואש, וללחות-חום, ולאש-ליחה. ובמצבים אחרים, סטגנציה עלולה להתקשר עם הצטברות קור ולחות במסילת הכבד.

בכבד זקוק ללחות ובעל נטייה לחוסר יין, יאנג היפראקטיבי ולאש. פגיעה בפונקצית הכבד באחסון הדם עלולה להוביל לחוסר דם הכבד, שבא לידי ביטוי בפנים, בשפתיים, בלשון, בגידים, עיניים, ציפורניים, מחזור חודשי וכו'. פגיעה בפונקציה זו עלולה, כמו כן, להוביל לאחסון ושחרור דם לקויים ע"י הכבד, המתקשרים עם דימומים המוחמרים במיוחד במצב של חום בדם.

חום קיצוני, חוסר יין בכבד שמלווה ע"י יאנג כבד היפראקטיבי ואש, או חוסר דם הכבד, עלולים להיות מלווים ע"י רוח הכבד, הצורה הקיצונית של תנועה לא מווסתת של Qi ודם הבאים לידי ביטוי ע"י הכבד.